Privacy notice

Această notă de confidențialitate explică modul în care datele personale (denumite în continuare”Datele”) furnizate de dvs. – și colectate de – SC IVECO TRUCK SERVICES SRL (regasit în continuare prin „noi”, „noastră” sau „Compania”) prin intermediul acestui site web vor fi gestionate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea.

 

 1. CUM OBȚINEM DATELE

Datele care pot fi colectate, prelucrate și stocate sunt următoarele:

 1. Datele pe care ni le furnizați direct în schimbul unui serviciu specific sau ca parte a relației de afaceri (cum ar fi informații de identificare și de contact, date profesionale)
 2. Datele obtinute prin navigare pe internet sau datele rezultate ca urmare a interacţiunii dvs. cu site-ul nostru web
 3. cookie-uri (consultați politica Cookie care explică utilizarea cookie-urilor și a altor instrumente de urmărire trafic web a site-ului nostru)

În mod obișnuit, ne-ați furnizat astfel de date, dar, în unele cazuri, putem colecta date despre dvs. de la o terță parte sau din surse publice. Protejăm datele obținute de la astfel de terțe părți în conformitate cu practicile descrise în această notificare de confidențialitate.

 

 1. CUM FOLOSIM DATELE

Datele colectate pot fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:

 1. Ca răspuns la solicitările dvs. prin furnizarea de informații despre produsele, serviciile, ofertele și rețeaua noastră comercială;
 2. Ca urmare a interesului nostru legitim de a stabili, menține și îmbunătăți relația noastră cu dvs.;
 • In baza consimțământului exprimat, trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative, precum și publicitatea privind produsele și serviciile noastre sau efectuarea studiilor de piață. Toate aceste activități pot fi realizate pe suport de hârtie, prin mijloace automate sau electronice, inclusiv prin poștă sau prin e-mail, prin telefon (de exemplu, apeluri telefonice automate, SMS, MMS, fax) şi orice alte mijloace (de exemplu: site-uri web, aplicaţii mobile) – denumite generic: “Marketing”;
 1. În baza consimțământului exprimat, comunicarea datelor către filiale, partenerii, precum și către distribuitorii din rețeaua proprie. Acești parteneri vor putea procesa date cu scopul de a trimite comunicații comerciale, precum și de a face publicitate cu privire la produsele și serviciile lor, sau pentru a efectua studii de piață, denumite generic: „Marketing Terţi”.

Datele sunt colectate și prelucrate pe baza contractului de prelucrare conform punctelor (i) și a interesului nostru legitim pentru prelucrarea conform punctelor (ii) și sub rezerva consimțământului dumneavoastră expres în scopurile de marketing detaliate la punctele (iii), (iv) . Vă rugăm să rețineți că, dacă v-ați dat consimțământul, îl puteți retrage oricând.Datele pot fi procesate electronic prin intermediul sistemelor informatice, și manual, pe suport de hârtie. Datele vor fi prelucrate și stocate pe toată durata ciclului lor de viață, asigurându-se securitatea și confidențialitatea acestora respectând principiile corectitudinii, legalității și transparenței și în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile.

 1. CONSECINŢA LIPSEI ACORDULUI PENTRU FOLOSIREA DATELOR

Exprimarea acordului pentru furnizarea datelor nu este obligatorie. Cu toate acestea, lipsa acordului dvs. pentru folosirea datelor necesare furnizarii unui serviciu sau a unui produs atunci cand el este marcat caobligatoriu, ne poate împiedica să furnizăm serviciul sau produsul respectiv sau poate duce la furnizarea suboptimală a serviciului sau a produsului solicitat. Lipsa datelor marcate opționale nu va restricționa accesul la serviciul sau produsul solicitat.

 

 1. CUM SE PARTAJAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Suntem parte a grupului CNH Industrial. Datele pot fi partajate cu filialele și companiile din grupul CNH Industrial, cu parteneri externi, furnizori de servicii sau distribuitori autorizați, avand sediul în și în afara Uniunii Europene, dar care au obligații contractuale specifice și le vor putea utilizeza numai pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus.

Datele pot fi comunicate unor terțe părți pentru a respecta obligațiile legale, pentru a opera și a menține securitatea noastră și a grupului CNH Industrial, pentru a proteja drepturile și proprietățile noastre și ale grupului CNH Industrial, pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice sau pentru a ne exercita drepturile în faţa autorităților judiciare.

 

 1. CUM TRANSFERĂM DATELE

Pentru a efectua activitățile de prelucrare a datelor detaliate mai sus, putem transfera date în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv stocarea acestor date în baze de date digitale sau fizice, gestionate de entități care acționează în numele nostru. Gestionarea bazei de date și prelucrarea datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare agreate și sunt efectuate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor.

În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, Compania va utiliza orice măsuri contractuale adecvate pentru a garanta o protecție adecvată a datelor, inclusiv – printre altele – acordurile bazate pe clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană aplicabile transferului de date cu caracter personal în afara SEE.

În plus față de adoptarea mecanismelor legitime pentru transferul de date în afara SEE, filialele și filialele CNH Industrial Group din SUA participă la programul Privacy Shield și, prin urmare, se angajează să acționeze în conformitate cu UE-SUA. și elvețian-SUA. Cadrele scutului de confidențialitate și Politica CNH Industrial Privacy Shield, disponibile aici: https://www.cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.

 

 1. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE

Păstrăm datele în sistemele și arhivele noastre pentru atâta timp cât este necesar pentru a urmări scopurile descrise în această comunicare privind confidențialitatea, luând în considerare, după caz, cerințele legale și contractuale.

Atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt procesate, datele vor fi șterse sau păstrate într-o formă care nu va permite identificarea persoanelor vizate, cu condiția să nu existe soliciări legale de folosire a datelor sau permisiunea de a le păstra. Este posibil să continuăm stocarea datelor pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care este necesar să ne protejăm interesele legate de răspunderea furnizarii serviciilor sau produselor noastre.

Datele prelucrate în scopuri de marketing vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dvs. și, în orice caz, în conformitate cu principiile menționate mai sus și cu indicaţiile furnizate de autoritățile competente în materie de confidențialitate.

 

 1. OPERATORUL DATELOR

SC IVECO TRUCK SERVICES SRL cu sediul in str. Caminului nr.54, Manolache Glina este Operatorul datele pe care le colectează, procesează și păstrează în cadrul acestei informări de confidențialitate.

   8. DREPTURILE DVS. PRIVIND DATELE PERSONALE

Vă puteți exercita drepturile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, printre care:

 • Dreptul de acces: dreptul de a obține de la Operator o confirmare a faptului că datele personale sunt procesate, și, dacă da, să solicitati accesul la datele dvs. personale.

·      Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului rectificarea datele dvs. personale pe care le considerați inexacte sau incomplete·      Dreptul de ștergere: dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care cererea este făcută în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.·      Dreptul de a obiecta asupra procesarii datelor: dreptul de obiecta asupra procesarii datelor personale in baza dreptului legitim al Operatorului·      Dreptul de a limita procesarea datelor: dreptul de a determina Operator sa limiteze procesarea datelor personale atunci cand corectitudinea datelor personale este contestata, până la soluționarea contestației

 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și care poate fi citit şi redat automat. Aveți, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fără a fi împiedicat de operatorul curent, în special în următoarele situații: prelucrarea se face pe bază de consimțământ sau pe bază de contract și prelucrarea se face prin mijloace automate.
 • Dreptul de a face o plângere: fără a aduce nici un prejudiciu administrativ sau juridic, dacă considerați că prelucrarea datelor a fost efectuată în mod ilicit sau nu respectă legile și reglementările aplicabile, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității de Supraveghere a statul membru în care aveți reședința sau locul de muncă în mod obișnuit, sau statul în care a avut loc o încălcare.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus, contactând-ne după cum urmează:

·      Completarea formularului online pe care îl puteți găsi aici [http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSR.aspx]·      Scrierea unui e-mail la adresa: privacy-compliance@cnhind.com ·      Trimiterea unei scrisori către Controlor la adresa indicată în secțiunea 7 a acestei Notificări privind confidențialitatea, specificând, „for the attention of Compliance – Data Privacy”

 

În cazul unei astfel de solicitări, putem la rândul nostru să solicităm informații de la dvs. pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă contacta. Aceste informații, împreună cu alte date pe care deja le deținem, vor fi apoi procesate pentru a răspunde solicitării dvs., conform cerințelor legii aplicabile. Dacă este necesar, anumite informații vor fi transferate către alte companii din sau din afara grupului CNH Industrial care acționează ca procesatori de date pentru datele dvs., pentru a vă satisface solicitarea. Datele dvs. vor fi procesate ȋn timpul necesar evaluării și rezolvării cererea dvs., după care datele dvs. vor fi arhivate pentru o perioadă de timp potrivită, permițându-ne să demonstrăm că cererea a fost gestionată corect și în timp util.

 

9.       ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMĂRI DE CONFIDENȚIALITATE

Această informare de confidențialitate a fost actualizată în februarie 2021. Ne rezervăm dreptul de a o modifica sau actualiza periodic pentru a reflecta modificările din legislație sau din activitățile noastre de prelucrare. Actualizarile vor fi publicate pe acest site și vor intra ȋn vigoare din momentul publicării. Vă recomandăm să urmariți periodic această notă de confidențialitate pentru a afla cum vă protejăm datele.

 

 

Nota de confidențialitate pentru candidați

Prezenta Declarație de Confidențialitate explică modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal („Datele”) furnizate de dumneavoastră sau culese de către SC IVECO TRUCK SERVICES SRL (în continuare „noi”, „nouă”, „noastre” sau „Compania”) în conformitate cu legislația și normele aplicabile. Ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea dumneavoastră.

A Compania oferă oportunități egale de angajare pentru lucrătorii de sex masculin și feminin fără discriminare pe bază de sex, vârstă etc. în conformitate cu Directivele Europene 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE și/sau legislația locală privind antidiscriminarea/egalitatea de șanse.

1.       CUM OBȚINEM DATELE

Colectăm, utilizăm și prelucrăm datele pentru scopurile enumerate în secțiunea 2 a prezentei Declarații de confidențialitate. Datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră vor fi de diferite tipuri. Prezentăm mai jos lista de categorii principale de Date pe care le colectăm și prelucrăm în mod obișnuit:

 1. Date de identificare și de contact (de exemplu, numele, data nașterii, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.)
 2. Date profesionale (de exemplu: denumirile funcțiilor, istoricul angajărilor, dosarele de angajat)
 3. Date privind familia(de exemplu, structura familială, starea civilă)

În mod uzual, datele vor fi furnizate de dvs. pentru a aplica la una dintre pozițiile noastre folosind CV-ul personal, însă în unele cazuri putem colecta date despre dumneavoastră de la o terță parte (precum foști angajatori, agenții interimare, agenții de recrutare și recrutori de personal, platforme sociale, etc.) sau din evidențe publice. Protejăm datele obținute de la astfel de terți conform practicilor descrise în prezenta declarație de confidențialitate.

Vi se solicită să nu furnizați date care să permită divulgarea rasei/originii etnice, religiei sau credinței, opiniilor politice, apartenenței la partide, sindicate, asociații sau organizații cu caracter religios, filosofic, politic sau sindicalist, precum și date cu caracter personal care dezvăluie starea de sănătate, bunăstarea, sarcina, orientarea sexuală și/sau Date judiciare („Date judiciare” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie statutul de pârât sau subiect al unor investigații).

Cu toate acestea, dacă considerați că este esențial să furnizați Date sensibile și/sau Date judiciare, CV-ul trebuie să fie însoțit de consimțământul expres scris, semnat și datat privind prelucrarea acestora.

2.       CUM UTILIZĂM DATELE

Datele colectate sunt prelucrate de noi, sub rezerva consimțământului dumneavoastră, cu scopul de a vă evalua profilul pentru oportunități de angajare prezente și/sau viitoare. Rețineți că, dacă v-ați dat acordul, puteți să îl retrageți în orice moment.

Datele pot fi prelucrate electronic, în cadrul sistemelor informatice, și manual, pe suport de hârtie. Datele vor fi prelucrate și stocate pe întreaga lor durată de viață, asigurându-le securitatea și confidențialitatea conform principiilor de obiectivitate, legalitate și transparență și în conformitate cu prevederile legislației și normelor aplicabile.

3.       CONSECINȚELE REFUZULUI DUMNEAVOASTRĂ DE A FURNIZA DATE

Furnizarea de Date și consimțământul pentru prelucrarea Datelor sunt opționale. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să nu furnizați date sau să nu autorizați prelucrarea acestora, nu vom putea efectua activitățile de selecție și evaluare

4.       CUM PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Datele pot fi partajate cu filialele și companiile din grupul CNH Industrial, cu parteneri externi, furnizori de servicii sau distribuitori autorizați, avand sediul în și în afara Uniunii Europene, dar care au obligații contractuale specifice și le vor putea utilizeza numai pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus.

5.       CUM TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a efectua activitățile de prelucrare a Datelor detaliate mai sus, putem transfera Date în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), incluzând stocarea unor astfel de date în bazele de date digitale sau fizice administrate de entități care acționează în numele nostru. Gestionarea bazelor de date și prelucrarea Datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare și sunt efectuate conform legilor și regulamentelor aplicabile privind protecția datelor.

În cazul în care Datele sunt transferate în afara SEE, Compania va apela la orice măsuri contractuale adecvate pentru a garanta protejarea adecvată a Datelor, incluzând – printre altele – acordurile încheiate pe baza Clauzelor Standard privind Protecția Datelor adoptate de Comisia Europeană aplicabile transferului datelor cu caracter personal în afara SEE.

În plus față de adoptarea mecanismelor legitime pentru transferul de date în afara SEE, filialele și filialele CNH Industrial Group din SUA participă la programul Privacy Shield și, prin urmare, se angajează să acționeze în conformitate cu UE-SUA. și elvețian-SUA. Cadrele scutului de confidențialitate și Politica CNH Industrial Privacy Shield, disponibile aici: https://www.cnhindustrial.com/en-us/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.

6.       PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele în sistemele și arhivele noastre timp de 12 luni de la ultima activitate înregistrată pe site-ul nostru în legătură cu contul dumneavoastră sau, în cazul depunerii manuale, timp de 12 luni de la depunere, cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul. Din acel moment, Datele sunt șterse sau păstrate într-o formă care nu permite identificarea Persoanelor Vizate, cu condiția să nu fim obligați prin lege sau să ni se permită prin lege să deținem astfel de Date.

Datele prelucrate în scopurile descrise în prezenta Declarație de Confidențialitate vor fi păstrate în conformitate cu principiile menționate mai sus și cu orientările furnizate de Autoritățile responsabile cu protecția datelor în acest sens.

7.       OPERATORUL DE DATE

SC IVECO TRUCK SERVICES SRL având sediul social la adresa str. Căminului nr.54, Manolache, comuna Glina, Ilfov este Operatorul pentru Datele pe care le colectează, prelucrează și stochează în temeiul prezentei Declarații de Confidențialitate.

8.       DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROPRIILE DATE

Vă puteți exercita drepturile conform legislației și normelor aplicabile, acestea incluzând:

 • Dreptul de acces: dreptul de a obține de la Operatorul de Date o confirmare privind prelucrarea sau neprelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă acestea sunt prelucrate, dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la Operatorul de Date rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le puteți considera inexacte și de a vi se completa informațiile incomplete, inclusiv prin intermediul prezentării unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, acolo unde solicitarea este făcută în conformitate cu legislația și normele aplicabile.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor: dreptul de a obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza intereselor legitime ale Operatorului de Date.
 • Dreptul de a limita prelucrarea datelor: dreptul de a obține de la Operatorul de Date o limitare a activităților de prelucrare atunci când acuratețea și exactitatea datelor cu caracter personal sunt contestate, și în perioada necesară Operatorului de Date pentru a verifica exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Drepul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal puse la dispoziția Operatorului de Date într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date fără obstacole din partea Operatorului de Date, în special cu respectarea următoarelor condițiilor: prelucrarea se bazează pe consimțământ și este efectuată cu mijloace automate.
 • Dreptul de a înainta o reclamație: fără a aduce atingere niciunei alte dispute administrative sau judiciare, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră a fost efectuată în mod ilicit sau prin încălcarea legislației și normelor aplicabile, aveți dreptul de a înainta o plângere Autorității de Supraveghere a Statului Membru în care aveți rezidența sau în care lucrați în mod uzual, sau a Statului în care s-a produs respectiva încălcare.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus contactându-ne după cum urmează:

Dacă ne veți transmite o solicitare, putem fi nevoiți să obținem informații suplimentare cu caracter personal de la dumneavoastră pentru a verifica identitatea dumneavoastră și a vă contacta, dacă este cazul. Aceste informații, alături de celelalte Date pe care le deținem deja, vor fi ulterior prelucrate pentru a îndeplini solicitarea dumneavoastră, conform cerințelor legislației aplicabile. Dacă este necesar, anumite informații pot fi transferate altor companii din cadrul sau din afara CNH Industrial Group care acționează în calitate de persoane împuternicite cu prelucrarea Datelor dumneavoastră, pentru a îndeplini solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe parcursul perioadei de timp necesare evaluării și rezolvării solicitării dumneavoastră, după care Datele dumneavoastră vor fi arhivate pentru o perioadă adecvată de timp care să ne permită să demonstrăm că solicitarea a fost gestionată corect și la timp.

9.       ACTUALIZĂRI ALE PREZENTEI DECLARAȚII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prezenta Declarație de Confidențialitate a fost actualizată în luna Ianuarie 2021. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza Declarația de Confidențialitate la anumite intervale de timp pentru a reflecta modificarea cerințelor legale sau a activităților noastre de prelucrare. Vă vom pune la dispoziție și vă vom informa cu privire la orice actualizare majoră.