Regulament Giveaway 5000

Termeni și Condiții Giveaway 5000 abonați pe YouTube

Regulamentul Oficial al concursului“Giveaway Iveco Truck Services 5000”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul “Giveaway Iveco Truck Services 5000” este organizat de Iveco Truck Services cu sediul in Str. Caminului 54, sat Manolache, com. Glina, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului – RO 31625301 J23/3915/30.09.2016

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul“Giveaway Iveco Truck Services 5000” se va desfășura din data 22.05.2020 și până la atingerea obiectivului propus, acela de 5000 de abonați pe canalul de youtube.com/c/IvecoTruckServicesRomania. Pagina de concurs se află la adresa https://ivecotruckservices.ro/giveaway/

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, cu varsta de peste 18 ani, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe https://ivecotruckservices.ro/giveaway/, pagina de Facebook Iveco Truck Services și canalul de YouTube Iveco Truck Services. Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 22.05.2020 .

Secțiunea 6: Premiile concursului

3x Voucher Cadou

1x Voucher Cadou in valuare de 150€. Acesta poate fi folosit la achizitia unui autovehicul nou, marca Iveco, din reteaua ITS, sau la achizitia de unitati de manopera in unitatile ITS.
1x Voucher Cadou in valuare de 100€. Acesta poate fi folosit la achizitia unui autovehicul nou, marca Iveco, din reteaua ITS, sau la achizitia de unitati de manopera in unitatile ITS.
1x Voucher Cadou in valuare de 70€, Acesta poate fi folosit la achizitia de materiale promotionale Iveco (de ex. Macheta sau Rucsac sau Jacheta sau Tricou sau umbrela, etc) din unitatile ITS

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

Câștigătorul va fi desemnat de echipa Iveco Truck Services prin intermediul unei extrageri cu ajutorul random.org în timpul unui LIVE sau inregistrari video. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câstigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului in decurs de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea premiului. In cadrul aceleiasi extrageri se vor extrage si cate 2 rezerve pentru fiecare dintre premii. Rezervele pot fi desemnate castigatoare in cazul in care castigatorul initial nu poate fi contactat, iar rezerva castigatoare va fi desemnata in ordinea extragerii.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii, la momentul la care contul de YouTube Iveco Truck Services atinge pragul de 5000 de subscriberi (abonați). Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.