Ce înseamnă detararea unui vehicul, în ce condiții se poate face, cât durează și în ce constă?

Ce înseamnă detararea unui vehicul, în ce condiții se poate face, cât durează și în ce constă?

“Modificarea masei maxime tehnic admisibile a unui vehicul (numită popular “detarare”) se acceptă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
– respectivul tip de vehicul este omologat şi la valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile, fapt dovedit prin prezentarea certificatului de omologare în conformitate cu Directiva 92/21/CE sau Directiva 97/27/CEE, după caz; – valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile nu determină schimbarea categoriei de omologare a vehiculului;
– producătorul vehiculului sau reprezentantul acestuia în România procedează la înlocuirea plăcuţei iniţiale a producătorului cu o alta care conţine valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile;
– analiza tehnică şi verificările efectuate demonstrează faptul că eventualele modificări aduse vehiculului menţin gradul de siguranţă rutieră şi protecţie a mediului impus de prezentele reglementări pentru categoria respectivă de vehicul.

Pentru “detarare” este necesară întocmirea unei solicitări scrise către conducerea RAR (este obligatorie comunicarea datelor de identificare ale vehiculului, anexarea unor copii ale documentelor de provenienţă). În urma evaluării, la nivelul departamentului de resort, dacă se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de mai sus, se transmite răspunsul către solicitant. În baza acestui răspuns, solicitantul trebuie să prezinte vehiculul la una dintre reprezentanţele teritoriale RAR unde se efectuează omologarea vehiculului (sau reomologarea, după caz) cu valorile modificate ale masei totale maxime tehnic admisibile.
Nu este necesar niciun aviz al altor instituţii, eventual RAR poate solicita de la constructorul vehiculului, în măsura în care acesta este dispus să colaboreze, informaţii despre caracteristicile tehnice pe care le avea vehiculul nou.”

Procesul de tarare/ detarare pentru vehiculele IVECO

  • Inspectarea vehiculului și al documentelor însoțitoare

  • Verificarea parametrilor în directiva de mase și dimensiuni și în cea a sistemului de frânare

  • Înlocuirea placuței constructor cu noile valori
  • Eliberarea unui document din partea IVECO care conține certificările producătorului

La Iveco Truck Services tratăm cu maximum de atenție procesul de tarate sau detarare al vehicului dumneavoastră.

Pentru tararea sau detararea unui vehicul, acesta trebuie să îndeplinească obligatoriu două conditii, să fie cuprins în directiva de mase și dimensiuni și în cea de frânare, astfel, sunt vehicule produse nominal (care nu fac parte dintr-o grupă), pentru care nu se mai poate modifica MTMA (masa totală admisibilă tehnic) și vehicule care fac parte dintr-o grupă, care în funcție de directiva de frânare li se poate modifica MTMA.

Exemple de grupe de vehicule care pot beneficia de procesul de tarare/ detarare.

Exemplele de grupele de vehicule enumerate mai sus, din portofoiul IVECO, pot beneficia de procesul de tarare/ detarare, cu condiția ca și directiva de frânare să permită acest lucru, iar detararea nu poate fi făcută sub limita de 3,5T

IVECO are în portofoliu vehiculul Daily 50CXX Z, care iese detarat din fabrică la 3,5T

Procesul de modificare a MTMA poate fi unul complicat, fapt pentru care vă recomandăm să ne contactați pentru a analiza în detaliu documentația vehiculului dumneavoastră IVECO.

Oferte

2024-04-03T10:33:08+03:00
Go to Top